Thông tin kỹ thuật Tình hình các trang thiết bị chủ yếu

Tình hình các trang thiết bị chủ yếu

Trụ sở chính

번호, 제목, 등록일을 포함한 공지사항 게시글 보기
Tên quá trình

Máy móc hiện có

Số lượng thiết bị(cái)

UV INDEX MOLDING 8
LAMINATING 2
Máy đột dập PIN 4
Máy khử bọt 1
Die cutter(máy Tomson) 4
Máy làm rắn lần 2 2
Máy đóng gói chân không 1
Cô chân không Máy cô chân không 2700¢ 5
Máy làm lạnh bằng nước lạnh 4
Máy đo sự khác biệt màu sắc 1
Máy thổi lớp mảng bám cơ khí 1
Kính quang phổ 1
Gia công LTS LASER 10
Hardram LASER 8
Máy kiểm tra độ chiếu sáng bán tự động 2
Máy MARKING đóng dấu LASER 2
Máy đo chỉ số 3D 2
번호, 제목, 등록일을 포함한 공지사항 게시글 보기
Tên quá trình Máy móc hiện có Số lượng thiết bị(cái)
In ấn Máy in ấn bán tự động 21
Máy Stepper 1
Phòng sấy khô 1 83.82m2
Phòng sấy khô 2 83.82m2
Phòng sấy khô 3 2
Máy làm sạch CELL 1
Máy etching 2
Máy làm sạch 1
Máy đo lượng xuyên qua 2
Máy đo chỉ số 3D 1
Máy khuấy tách ly tâm 1
Máy khuấy dao động 1
LAMINATING 2
Máy clean 25
Kiểm tra cuối cùng Máy đóng gói chân không 1
Pháp nhân Việt Nam

번호, 제목, 등록일을 포함한 공지사항 게시글 보기
Tên quá trình

Máy móc hiện có

Số lượng thiết bị(cái)

UV INDEX MOLDING 5
LAMINATING 1
Máy đột dập PIN 3
Máy khử bọt 1
Die cutter(Máy Tomson) 3
Máy làm rắn lần 2 1
Máy đóng gói chân không 1
Máy khử bụi 1
Cô chân không Máy cô chân không 2700¢ 10
Máy làm lạnh bằng nước lạnh 10
Máy đo sự khác biệt màu sắc 2
Máy thổi lớp mảng bám cơ khí 2
Kính quang phổ 1
Máy sấy khô loại nhỏ 1
Máy đo lượng xuyên qua 1
Gia công GD LASER 2
Hardram LASER 16
Máy kiểm tra độ chiếu sáng bán tự động 2
Máy MARKING đóng dấu LASER 2
Máy đo chỉ số 3D 2
Máy làm sạch CELL 1
번호, 제목, 등록일을 포함한 공지사항 게시글 보기
Tên quá trình Máy móc hiện có Số lượng thiết bị(cái)
In ấn Máy in bán tự động 22
Stepper 1
Máy etching 2
Máy làm sạch 1
Máy đo lượng xuyên qua 1
Máy đo chỉ số 3D 1
Máy khuấy tách ly tâm 1
Máy khuấy dao động 1
LAMINATING 3
Máy khử bụi 17
Máy mở thùng 3
Máy mài chổi cao su tự động 1
Máy sấy khô cỡ nhỏ 2
Máy làm khô bản in 2
Máy bôi dầu tự động 1
Máy làm sạch bản in 1
Máy khuấy mực 1
Cuối cùng Máy đóng gói chân không 1
Máy đo chỉ số 3D 1
Máy đo lượng xuyên qua 1
Máy đo độ chiếu sáng CELL 13