Giới thiệu công ty Giới thiệu công ty(công ty có liên quan

Giới thiệu công ty(công ty có liên quan


Tên công ty KOREA ELECTRO-OPTICS
Năm thành lập 22.10.1981
Lĩnh vực kinh doanh Thiết kế sản phẩm quang học chính xác và tính năng cao, nhập khẩu và bán laser chế tạo
Người đại diện Haegui Yoo, Jaewook Han
Nhà máy 1 NSố 8, đường Seokcheon số đường 398, thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi
TEL: +82-32-680-6100 / FAX : +82-32-681-6114
Nhà máy 2 Số 10, đường Pyeongcheon số đường 817, thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi
TEL: +82-32-680-6107 / FAX : +82-32-682-0823
Sales office Bucheon Techno Park Ssangyong 3-Cha, 397, Seokcheon-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
TEL: 032)673-6114 / FAX: 032)673-4010
Homepage http://www.keo.kr